FRISTER FORSKUDDSTREKK SKATT

Innsendelse terminoppgaver og betaling av forskuddstrekk

Lønnsbilag må leveres i forkant av fristene.

4.termin - 15.sept

5.termin - 15.nov

6.termin - 15.jan 15

Frist lønns og trekkoppgaver 31.jan 2015

FRISTER MERVERDIAVGIFT

Vi minner om at fristene for merverdiavgiftoppgavene.

Vi må få inn bilagene måneden i forkant.
4.termin - 10.okt

5.termin - 10.des

6.termin - 10.jan neste år

Regnskapstjenester fra et frittstående, lokalt selskap

Selskapet ble etablert våren 2001. Daglig leder er autorisert regnskapsfører med bakgrunn som registrert revisor.

Vårt mål er å levere kvalitet til konkurransedyktige priser. Det oppnår vi gjennom dyktige medarbeidere, gode interne systemer. Vi arbeider hele tiden for å utvikle oss videre slik at våre kunder hele tiden skal ha det beste tilbudet.

Vi er et lite kontor med en stabil arbeidsstokk. Vi blir derfor godt kjent med din virksomhet og forhold tilknyttet virksomheten. Det bidrar til å høyne både kvalitet og sikkerhet, samtidig som hverdagen blir enklere for deg.

Vi har valgt å ikke være tilknyttet noen regnskapskjede. Det gir oss muligheter for å ta egne avgjørelser og fritt velge systemer til beste for våre kunder.

Hos oss får du hjelp til blant annet regnskap, merverdiavgift, skatt, lott og selvangivelse.

Ta kontakt så ser vi hva vi kan hjelpe deg med!